Vol 6, No 2 (2022)

Applied Science and Innovative Research Vol. 6, No. 2, 2022

Table of Contents

Articles

Jan-Erik Lane
PDF
p1
Yinuo Liu, Xiaorong Liu, Jiaxuan Li, Rui Yu
PDF
p12
Shuping Yan
PDF
p26
Boris Levin
PDF
p43
Ahmed Galal Seileem, Yehia, A.A., Amira L. Shafik
PDF
p55
Boris Levin
PDF
p71
Yuhan Wang, Yanshan Liao, Junhong Kang, Yu Dang, Zixin Jiang
PDF
p85