Vol 6, No 4 (2022)

Applied Science and Innovative Research Vol. 6, No. 4, 2022

Table of Contents

Articles

Evgeny Bryndin
PDF
p1
Nahla L. Faizo MBBS, MSc, PhD
PDF
11
Yuan Lixin
PDF
p21
Chengxu Liao, Xiaotan Wu, Li Zou, Yawen Liu, Zhihui Chen
PDF
p35
Yang Yejiang, Long Jiahao, Cheng Shuang
PDF
p45
Yifan Zhu, Saiqi Tian
PDF
p66
Ashjan Ali Shami
PDF
p79
Kexin Yao
PDF
p88
Minglei Ding
PDF
p100
Faisal Nabi, Syed Yaseen Shah Bukhari
PDF
p108
Xiaodong Wang
PDF
p115
Yuxi Jing
PDF
p124
Lin Xiaodan, Zhang Bin, Ma Shaohui
PDF
p129
Subhamoy Singha Roy
PDF
p137
Yao Jingwu
PDF
p142
Liwei Gao, Wenxiang Luo, Yikun Zhang, Hanfang Shen, Chunyan Lang
PDF
p154