Vol 7, No 3 (2023)

Applied Science and Innovative Research Vol. 7, No. 3, 2023

Table of Contents

Articles

Kexin Yao
PDF
p1
Chongwei Feng
PDF
p11
Runzhi Wei
PDF
p15
Stevan Berber
PDF
p21
Hongqiao Wang
PDF
p28
Xincheng Yu, Mingzhe Kou, Jin Wang, Zongyi Shi, Yingshui Yu
PDF
p34
Zhonglin Wu
PDF
p56
Cairui Yu
PDF
p62
Jianru Chen
PDF
p69
Yin Zhang, Xuan Gao
PDF
p79