Vol 4, No 3 (2020)

Journal of Asian Research Vol. 4, No. 3, 2020

Table of Contents

Articles

Ryotaro Katsura
PDF
p1
Wang Yu
PDF
p8
P. K. Baburajan
PDF
p19
Luo Li Na, Wang Cui, Xu Xin Peng
PDF
p29
Sun Haosong, Yang Jayi, Xu Xinpeng
PDF
p36
Li Bing-quan, Liang Chun-xi
PDF
p50
Li Leying, Xu Xinpeng
PDF
p60
Gilat Yeganeh, Stefan Cojocaru
PDF
p71
Sun Xuliang
PDF
p77
Nguyen Thi Bao Anh, Truong Kim Phung
PDF
p98