Vol 7, No 4 (2023)

Journal of Asian Research Vol. 7, No. 4, 2023

Table of Contents

Articles

Luo Qing, Jiang Shihan, Tang Xinyu
PDF
p1
Yan Hongliang, Chen Ming
PDF
p12
Cahya H. Yunizar, Zha B. Xiong, Catherine Solheim
PDF
p22
Pinias Chikuvadze, Samuel Mugijima
PDF
p44
Cunbin Dong
PDF
p62