Vol 8, No 1 (2020)

Journal of Business Theory and Practice Vol. 8, No. 1, 2020

Table of Contents

Articles

Dr. Barbara A. Manko
PDF
p1
Yirong Liu, Xuewei Zhou, Zhili Zhang, Xinpeng Xu
PDF
p13
Hyeon-Sook Shim
PDF
p19
A. Vidovic
PDF
p39
David Novak
PDF
p45