Vol 6, No 1 (2020)

Journal of Economics and Public Finance Vol. 6, No. 1, 2020

Table of Contents

Articles

Mehmet Nar
PDF
p1
Jun Chen, Chen yang Zhao, Shi yan Xu, Xi Zhou
PDF
p7
Richard S. Ramoutar
PDF
p17
Azaare Jacob, Zhao Wu, Bright Nana Kwame Ahia, Edward Amankwah
PDF
p28
Mohamed Karim, Mohamed Bouzahzah, Ahmed Touzani
PDF
p44
Jun Chen, Xinyijing Zhang, Chenyang Zhao
PDF
p57
Rémy HOUNSOU, Ph.D., Firmin Gbetoho AYIVODJI
PDF
p66
Shatha Mustafa, Dr. Faisal Khan
PDF
p87
Jun Chen, Chenyang Zhao, Shiyan Xu, Kaikai Liu
PDF
p108
Mohamed KARIM, Mohamed EL MOUSSAOUI
PDF
p116
Y. Datta
PDF
p145