Vol 6, No 2 (2020)

Journal of Economics and Public Finance Vol. 6, No. 2, 2020

Table of Contents

Articles

Zhou Shihuai, Tianjiao Hu, Jun Chen, Xi Zhou
PDF
p1
Yuchen Liu, Peng Qin
PDF
p20
Jun Chen, Keer Xue, Kefan Zhang, Xinyi Wang
PDF
p25
Ji Yuxi
PDF
p38
Hongbing Ouyang, Laetitia P. Sokeng Dongfack
PDF
p56
Tan Khee Giap, Sasidaran Gopalan, Sarthak Luthra
PDF
p78
Yuxin Tian, Jun Chen
PDF
p104
Jan-Erik Lane
PDF
p123
Lingcong Wang, Kaiwen Tan, Yi Huang
PDF
p128
Sharif M. Abu Karsh
PDF
p141
Y. Datta
PDF
p153
SUN, Jingbo, HO, Kim Hin / David
PDF
p173