Vol 9, No 4 (2023)

Journal of Economics and Public Finance Vol. 9, No. 4, 2023

Table of Contents

Articles

Y. Datta
PDF
p1
Qingqiao Huang, Liushuang Meng, Bin Wang
PDF
p17
Jiatong Wang
PDF
p39
Huinan Ling, Zhen Jia, Peng Zuo
PDF
p48
Moaned Talib Al-Hamdi, Mahmood Alshammari, Mohammad Alawin
PDF
p70
Shibin Yao, Chengying Wu, Jing Liu, Yi Yang, Linghan Yuan
PDF
p77
Ekaterina Kirilova Stefanova
PDF
p88
Y. Datta
PDF
p99
Min Duan
PDF
p115
Huiyong Miao
PDF
p120
Yalong Sun
PDF
p131
Alfredo Marvão Pereira, Rui Manuel Pereira, Jiayong Lu
PDF
p158
Arthur S. Guarino
PDF
p176