Vol 10, No 1 (2024)

Journal of Economics and Public Finance Vol. 10, No. 1, 2024

Table of Contents

Articles

Ebrahim Merza, Mohammad Alawin
PDF
p1
Y. Datta
PDF
p20
Minting Zhao, Dan Chen, Yiwei Wei, Fo Yang, Yongqiang Zhang
PDF
p40
Rui Qiao, Bin Tang
PDF
p52
Weiji Lu
PDF
p67
Yi-min Zheng, Feng Xu, Yi-min Zhang, Jie Wang
PDF
p96
Y. Datta
PDF
p109
Yaqian Zhao
PDF
p135
Qi Lu
PDF
p149