Vol 1, No 2 (2020)

Journal of Economics and Technology Research Vol. 1, No. 2, 2020, Online Version First

Table of Contents

Articles

Zheng Ying, Qin Peng, Zheng Xianfeng, Wu Hao, Lin Zihan
PDF
p1
Mohiuddin M. G., Md. Juwel Ahmed Sarker
PDF
p10
Dr. A. Vijayakumar
PDF
p23