Vol 4, No 1 (2019)

Research in Economics and Management Vol. 4, No. 1, 2019

Table of Contents

Articles

Joel D. Bigley
PDF
p1
Dalina Andrei
PDF
p32
Jie Peng, Ran Li, Tianyi Yang, Changhui Yang, Rongchi Xia, Xinguang Wang
PDF
p44
Noufou Coulibaly, Yapi Yapo Magloire, Kone Siaka, Kouassi Yao Daniel Mardochée
PDF
p53
David S. Murphy, Scott Yetmar
PDF
p69
TANG Yin, YANG Jin yu, CHEN Jian
PDF
p84