Vol 6, No 1 (2023)

Urban Studies and Public Administration, Vol. 6, No. 1, 2023

Table of Contents

Articles

Samuel Danjuma Wapwera, Timlok Timothy Wazhi, Musa Bulus Azi
PDF
p1
Musa Bulus Azi, Samuel Danjuma Wapwera, Timlok Timothy Wazhi, Patrick Shehu
PDF
p21
Ziyue Zeng
PDF
p42
Abdulhamid Ozohu-Suleiman, Ph.D., Shehu Mustapha Liberty, Ph.D.
PDF
p75
Wang Fuxin
PDF
p94
Jingwu Yao, Xiaohui Liu
PDF
p101