Vol 7, No 4 (2023)

Applied Science and Innovative Research Vol. 7, No. 4, 2023

Table of Contents

Articles

Yanling Mou
PDF
p1
Xiang Zhang
PDF
p13
H. D. Wang, C. N. Zhang, H. Zhang, Y. C. Wei, X. L. Guan
PDF
p21
Zhongchao Xia
PDF
p34
Wenxiang Luo, Lu Tang, Pan Zhang, Chunyan Lang
PDF
p41
Jialing Yang, Jingyuan Shi, Lin Yu
PDF
p51
Zhongcheng Xing
PDF
p60
Jack Jia-Sheng Huang, HsiangSzu Chang, YiChing Hsu, Alex Chiu, ZiHan Fang, Sam Hsiang, H.S. Chen
PDF
p65
Yaze Li
PDF
p76
Zitong Yuan, Wu Yang, Shen Chen, Wenrui Ran, Xiaogan Guo, Anxing Lu, Zhang Min
PDF
p83
Jie Chen
PDF
p121
Qi Zhong
PDF
p126
Min Duan
PDF
p139
Wen Pei
PDF
p145
Xiaohan Shi
PDF
p154
Hongquan Ye
PDF
p182
Jing Yang
PDF
p196