Vol 5, No 4 (2023)

Advances in Social Science and Culture Vol. 5, No. 4, 2023

Table of Contents

Articles

Ma Miaozheng
PDF
p1
Anran Liu
PDF
p11
Wang Junzhe
PDF
p23
Selin Cinar
PDF
p28
Du Xiao, Sun Hanru
PDF
p35
Hao Chen, Zeyuan Ding, Dean Li, Harry Lockyer, Louck Xu
PDF
p42
Lei Zhang
PDF
p63
Li Yang
PDF
p68
Wang Chong, Chen Fanxue, Cao Zheng, Xie Chunqin, Zhang Xuesong
PDF
p106
Xiaotong Bai, Jie Dong, Jingtao Yu, Yingying Wu, Yina Shao, Xuan He, Lu Han
PDF
p116
Shi Jianuo, Gao Yunfan
PDF
p125
Li Ping. Li
PDF
p132
Li Shangqi
PDF
p142
Wen Si
PDF
p149
Zhiwei Niu
PDF
p156
Wenrong Cui
PDF
p164