Vol 3, No 1 (2018)

Research in Economics and Management Vol. 3, No. 1, 2018

Table of Contents

Articles

Tianrun Feng
PDF
p1
Inyong Shin, Hyunho Kim, Eiji Yamamura
PDF
p8
Wangang Cai, Jiang-guo Zheng
PDF
p16
Ziren Rong
PDF
p21
Robert A. Nakosteen, Michael Zimmer
PDF
p25
Yeen Lai, Khong, Lit Cheng, Tai, Kok Eng, Tan
PDF
p45
Haohao He
PDF
p68