Vol 9, No 1 (2024)

Research in Economics and Management Vol. 9, No. 1, 2024

Table of Contents

Articles

Christina J. Makundi, Margret M. Msonganzila, Gideon Sikawa
PDF
p1
Zichen Lei
PDF
p15
Oleksandra Moskalenko, Karl Aiginger
PDF
p35
Ling Huang
PDF
p55
Caijiang Zhang, Yu Zhou, Zhangwen Li
PDF
p64
Thu-Ha Nguyen
PDF
p90
Daoyun Tang
PDF
p100
Xinyang Li, Zhiyuan Wang
PDF
p124
Hasan El-Mousawi, Ahmad Jaber, Ibrahim Fakih
PDF
p143
Tianjie Fu
PDF
p174
Jialu Li
PDF
p181
Jin-hua Sun, Hong Li, Jian Hu
PDF
p187