Vol 9, No 2 (2024)

Research in Health Science Vol. 9, No. 2, 2024, Online Version First

Table of Contents

Articles

Hengyu Zhang, Haiyun Gai, Minghui Ma, Meng Li, Yingying Zhou
PDF
p1
Xuanxian Li, Fengyi Li, Jinwei Luo, Chenglin Li, Jiajie Liu, Jingzhao Yuan, Feixiang Zeng, Zhuocong Zhong
PDF
p9
Jie Zhao
PDF
p26
Xuezhen Chen, Haiying Long, Yuesi Zhong
PDF
p35
Chenyang Hou, Rufan Li, Wenhua Li, Meng Li
PDF
p45
Pengfei Chu
PDF
p58
Do Thi Lan Chi, Le Thanh Mai, Le Hoang Anh, Do Thi Minh Anh, Nguyen Thi Thuy Dung
PDF
p80