Vol 6, No 1 (2024)

Advances in Social Science and Culture Vol. 6, No. 1, 2024

Table of Contents

Articles

Raghid El Ali, Dr. Soumaya Mounir El Kaakour
PDF
p1
Hanzhi Song
PDF
p29
Xiaoyi Ma
PDF
p39
Qiurong Qian, Yong Chen, Xiao Zhou
PDF
p50
Peng Mingru
PDF
p57
Du Xia, Xu Yao
PDF
p77
Yue Xu, Qi Yang
PDF
p89
Robert V. Davis, Jr.
PDF
p98
Lu Pan
PDF
p116
Zhonghua Xia
PDF
p127
Xiuwen Zheng
PDF
p140
Shi Qun
PDF
p147
Huaifang Feng, Yong Chen
PDF
p153
Weiting Yu
PDF
p160