Vol 4, No 4 (2022)

International Business & Economics Studies Vol. 4, No. 4, 2022

Table of Contents

Articles

Jan-Erik Lane
PDF
p1
Yu-Ting Huang, Peng-Tung Chen, Hung-Tu Huang, Hsiu-Chen Chou
PDF
p8
ZHENG, Shuai
PDF
p18
Bini Debordjo Marie O’brin, Xiao Luo
PDF
p58
KENFACK KITIO Alexe
PDF
p74
Kazi Sonia Rahman
PDF
p94
Guizi Li
PDF
p107
Shi Jian
PDF
p116
Wang Mengyan
PDF
p121
Yao Shangkun
PDF
p128
Xiang-Tai Guan, Cai-Yun Tian
PDF
p135