Vol 5, No 2 (2023)

Journal of Education, Teaching and Social Studies Vol. 5, No. 2, 2023

Table of Contents

Articles

Chen Liangxu, Liu Qian
PDF
p1
Xinxin Qiu
PDF
p11
Atef Ata, Mohammed Ghazy
PDF
p19
Qian Liu, Liangxu Chen, You He
PDF
p27
Zhiya Liao, Xiaoling Fu, Qianhui Yang
PDF
p36
Shen Mengwen
PDF
p47
Jie Yang
PDF
p55
Yener Ozen
PDF
p61
Xilong Cui
PDF
p68
Li Qun, Sun Bingwen, Lu Yueying
PDF
p74
Qiansong Luo
PDF
p87