Vol 8, No 4 (2023)

Research in Health Science Vol. 8, No. 4, 2023

Table of Contents

Articles

Qingyi Liu
PDF
p1
Tianjiao Huang, Jiushe Kou
PDF
p13
Qianwen Fan, Jun Guan
PDF
p26
Tanisha Dennelle Garcia, Emanuel Alcala, Shareen Purewal, Ashley Garispe, Travis Helm
PDF
p34
Zhongcheng Xing
PDF
p49
Wanchun Lin
PDF
p54
Lu Wan, Xi Zhou, Weiyao Qiu
PDF
p59
Yang Zhou, Genlin Yang, Ping Shao, Yan Cui
PDF
p66
Xinle Lu, Ludan Chao, Xianju Huang
PDF
p72
Yanping Li, Shangjie Yang, Yan Mao, Lihu Zhang
PDF
p82
Meng Zhou, Chenfei Qu, Lei Zhu, Chunhua Bi, Xiao Jiang, Ting Liu, Qi’an Yue
PDF
p95