Vol 7, No 1 (2023)

Studies in Linguistics and Literature Vol. 7, No. 1, 2023

Table of Contents

Articles

Zhongtang Wei
PDF
p1
Xuexin Liu
PDF
p8
Wenting Wang
PDF
p29
Wang Yang
PDF
p35
Sedighe Zamani Roodsari
PDF
p41
Longxing Wei
PDF
p69
Yitong WANG, Dan CUI
PDF
p91
Mounir A. S.
PDF
p104