Vol 5, No 2 (2023)

Advances in Social Science and Culture Vol. 5, No. 2, 2023

Table of Contents

Articles

Daniel B. Kaplan, Gary Glazner, Charles Drake
PDF
p1
Miguel Mision
PDF
p17
Siyu XIONG
PDF
p28
Dominica E. Ukpong (Ph.D), Peter Nyah (Ph.D)
PDF
p36
Shimekit Kelkay Eshete, Dr. Zerihun Ayenew Birbirsa, Dr. Shimels Zewdie Worke
PDF
p44
TANG YAO, CHENG YANG, ZHU HONGJing
PDF
p69
Hai Q. Tian, Yi J. Wei
PDF
p74
Li Kexin
PDF
p89
Xue Zhiqing
PDF
p95
Wang Zhiqiang, Shu Boyang, Yang Bozhi
PDF
p106
Cai Shaojie, Wang wanru
PDF
p120
Hengran Bian, Yi Liu
PDF
p129
Zhaoyu Yang
PDF
p143
Faze Liang
PDF
p158
Li Guizi
PDF
p169
Qiurong Qian, Xiao Zhou
PDF
p180
Ruizhe Wang
PDF
p190
Yu Zhonghe
PDF
p194
Xunzhi Chang
PDF
p209