Vol 7, No 2 (2023)

Journal of Education and Culture Studies Vol. 7, No. 2, 2023

Table of Contents

Articles

Zhou Wei, Liu Yue, Chen Weichun, Xie Yutong, Zhou Gaotong, Qian Lu
PDF
p1
Song Cheng
PDF
p8
Hassan M. H. Mustafa, Hanafy M. Ali
PDF
p19
Sheng Yun
PDF
p33
Juntao Du
PDF
p43
Getahun Yacob Abraham
PDF
p52
Eugene Judson, Meseret Hailu, Mohammed Ibrahim
PDF
p66
Zihan Zhang, Guixia Wang
PDF
p83
Zhao Jinyu
PDF
p96
Xilong Cui
PDF
p104
Furong Chang
PDF
p110
Muhammad Nawaz Iqbal
PDF
p121
Jing Zhou, Maolong Chen
PDF
p132
Li Xin
PDF
p150
Qiansong Luo
PDF
p157
Okwuosa Lawrence N, Alaribe Gilbert N, Ugo Anthonia C
PDF
p162
Yang Fei
PDF
p172