Vol 7, No 4 (2023)

Journal of Education and Culture Studies Vol. 7, No. 4, 2023

Table of Contents

Articles

Yi Song, Yan Wang
PDF
p1
Dongsheng Zhou
PDF
p9
Yanjun Li, Xiaoye Ding
PDF
p16
Hui Pan
PDF
p25
Xinyi Zhang
PDF
p35
Feifan Hu
PDF
p53
Xiaoan Zeng, Junjin Lai
PDF
p65
He Lingyan
PDF
p74
Mei Feng, Guojin Hou
PDF
p82
Yongmei Lin
PDF
p100
Yan Wang
PDF
p106
Jingxi Shang
PDF
p113
Jingjing Zhu
PDF
p123
Wenhui Di
PDF
p133
Xue Bing
PDF
p140
Chaoqun Zhou, Cheng Zeng
PDF
p146
Li Yang
PDF
p151