Vol 8, No 1 (2024)

Journal of Education and Culture Studies Vol. 8, No. 1, 2024

Table of Contents

Articles

Yunyun Suo
PDF
p1
Chen Jiang, Ming Jiang, Xi Wang
PDF
p10
Peixi Zhang
PDF
p26
Junqi Lin
PDF
p31
Yan Zhang, Yuzhen Du
PDF
p46
Chao Song
PDF
p54
Xinglong Wang
PDF
p60
Sifei Chen
PDF
p65
Jiarui Luo
PDF
p73
Shenling Wang, Xiaomei Shi, Cai Chang
PDF
p81
Chang Liu
PDF
p100
Wenwei Tang, Yuhan Wang
PDF
p114
Guimei Zhang, Peixuan Bai, Haipan Yang
PDF
p123