Vol 5, No 1 (2023)

Journal of Education, Teaching and Social Studies Vol. 5, No. 1, 2023

Table of Contents

Articles

Ahmet Sirinkan
PDF
p1
Xueting Xu
PDF
p8
Xiangjing Song
PDF
p21
Yan Yang, Lina Han
PDF
p28
Luu Nguyen Quoc Hung
PDF
p40
Yanwen Liu
PDF
p52
Yongyong Li
PDF
p67
Mengya Wang
PDF
p74
Mengyun Li
PDF
p88
Xi Gong, Jiahui Wen
PDF
p95
Wenfeng Xiao
PDF
p106
Zhang Le, Liu Jie, Chen Feng, Zhuge Jing
PDF
p120
Lifan Yang
PDF
p129
Jiahui Wen, Tian Wang
PDF
p137