Vol 5, No 3 (2023)

Journal of Education, Teaching and Social Studies Vol. 5, No. 3, 2023

Table of Contents

Articles

Chen Yuan
PDF
p1
Wang Zhenhua
PDF
p12
Zhenxing Han
PDF
p20
Tong Chen
PDF
p27
Su Fei
PDF
p38
Hanlin Xu, Yunchuan Chen
PDF
p51
Katarína Hollá, Barbora Sender, Sanja Kosovac
PDF
p59
Xuan Zhang, Yelyu Teng
PDF
p70
Jianghui Xu
PDF
p78
Yuren Li
PDF
p83
Hongye Chen
PDF
p97
Jutta Magdefrau
PDF
p103
Yujiao Chen
PDF
p127
Maoping Cong
PDF
p139
Penny Round, Pearl Subban
PDF
p145
Ping Xu, Bin Feng
PDF
p161
Feng Wu, Qiuxia Tang, Jun Zhou
PDF
p169
Cheng Pang
PDF
p176
Haichen Gu, Yinghao Xiang, Meiting Zhu
PDF
p189
Yaqi Zhang
PDF
p198
Yan Kong
PDF
p206
Guangmin Liu
PDF
p217
Sai Zhang, Jing Yuan
PDF
p223