Vol 5, No 2 (2023)

English Language Teaching and Linguistics Studies Vol. 5, No. 2, 2023

Table of Contents

Articles

Mounir A. S.
PDF
p1
Jiaying Wang
PDF
p12
Dr Alan Slater
PDF
p43
Xinrui Fan
PDF
p61
Yifan Shi, Zhencong Liu
PDF
p71
Zhu Miao
PDF
p85
Zhu Miao
PDF
p93
Shivani Chaudhary
PDF
p102
Min Zhou
PDF
p118
Xiaowei Zhou
PDF
p129
Tony Lee
PDF
p151
Longxing Wei
PDF
p162
Ashley Yu
PDF
p180
Song Siyu, Zhou Jing (Instructor)
PDF
p200
Xiaowei Zhou
PDF
p208