Vol 5, No 5 (2023)

English Language Teaching and Linguistics Studies Vol. 5, No. 5, 2023

Table of Contents

Articles

Yue Sun
PDF
p1
Ruoqing LAN
PDF
p13
Hong Chen
PDF
p28
Li Yueming
PDF
p50
Yang Songwo
PDF
p62
Na Li
PDF
p71
Tong Guo
PDF
p81
Huimin Tao
PDF
p101
Shuangchang Wen
PDF
p117
Ziya Li
PDF
p128
Beibei Li
PDF
p139
Tingting Yan, Xuan Jing
PDF
p157
Yanhong Peng, Jing Dai
PDF
p166
Jiaolan Pan, Maria Sharron D. Ricamora
PDF
p175
Xueqian Zhao, Jingxiang Cao
PDF
p196
Danping Wen
PDF
p217
Meijing Li, Zhencong Liu
PDF
p230
Lixia Ma, Jing Jin
PDF
p242