Vol 7, No 3 (2023)

Journal of Education and Culture Studies Vol. 7, No. 3, 2023

Table of Contents

Articles

Wenqi Wang
PDF
p1
Tingting Zhang
PDF
p9
Sandor Kariko
PDF
p21
Kai Zhang
PDF
p33
Jiaying Li, Chen Jiang, Jingyi Wang, Xingyue Yang, Rui Jin, Haojuan Lu
PDF
p38
Yaqi Zhang, Feihua Wang
PDF
p46
Ezron Mangwaya, Emily Mangwaya, Shepherd Shoko
PDF
p55
Yuan Zhang, Jia Liu, Saisai Shi
PDF
p70
Chen Jiang
PDF
p75
Yan Peng
PDF
p82
Chen Li
PDF
p88
Jia Liu, Saisai Shi, Yuan Zhang
PDF
p102
Yikun Zhang
PDF
p107
Xiaotong Huang
PDF
p114