Vol 4, No 4 (2023)

Studies in Social Science Research Vol. 4, No. 4, 2023

Table of Contents

Articles

Anran Liu
PDF
p1
Zhongchao Xia
PDF
p8
Junwei Wang, Tian Lan
PDF
p16
Xinyi Zhang
PDF
p27
Lin Tang
PDF
p38
Shuoqun Wang
PDF
p54
Jianhong Ren, Yueqing Cai
PDF
p63
Ao Du, Xiaohua Guo
PDF
p69
Zhongcheng Xing
PDF
p77
Bin Wei
PDF
p85
Sheng Zhang
PDF
p97
Lihang Zhou
PDF
p108
Jie Chen
PDF
p120
Liufei Meng
PDF
p125
Min Duan
PDF
p134
Honglian Lu
PDF
p139
Julia Whitaker, Chika Matsudaira
PDF
p145
Xinyu Liu
PDF
p157
Xiaoning Sun, Yantao Liu
PDF
p165
Jing Yang
PDF
p175