Vol 4, No 3 (2023)

Studies in Social Science Research Vol. 4, No. 3, 2023

Table of Contents

Articles

Sri Yunanto, Angel Damayanti, Suhail -, Amin Shabana, Asep Setiawan, M. Syauqillah, Usni -, Syaiful Rohman, Ahsani Maulinardi
PDF
p1
Zou Qi
PDF
p14
Bincan Qin
PDF
p41
Gurusewak S. Khalsa, Basilia Softas-Nall, Jasmine T. Razo
PDF
p59
Yali Xu
PDF
p88
Kanglin Xie
PDF
p101
Ella Marlina
p111
Chengyu Lyu
PDF
p118
Xinyang Liu
PDF
p125
Hongqiao Wang
PDF
p134
Zhonglin Wu
PDF
p139
Linglin Yuan, Yuemei Cheng, Fuquan Gu
PDF
p145
Xincheng Yu, Jin Wang, Mingzhe Kou, Zongyi Shi, Yingshui Yu
PDF
p152
Wei Tian, Cunxian Xie
PDF
p158
Meiyu Chen, Xuke Ma
PDF
p172
Xingxing Li
PDF
p179
Yusu Wang
PDF
p186
Yingying Zhao
PDF
p195
Cairui Yu
PDF
p204
Zhangjian He
PDF
p211
Zhangjiahui Shen
PDF
p219
Jingyuan Shi, Jialing Yang, Lin Yu
PDF
p226
Hong Li, Mingze Ma
PDF
p234